Више од хиљаду и шестстотина икона иконописаних у нашој радионици већ се налази широм Света.                              Посетите и наш нови сајт који је урађен као продавница где можете сами одабрати облик даске, димензију, позлату, ниво корита, патину и амбалажу и све то добијете на Вашу кућну адресу где год да се налазите.                              Ми смо ту због Вас!

"Нашу срећу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо"    

 

Pocetna strana-Home page

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imitacija cilibara-
-Imitation of amber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иконописачка радионица СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН 

Iconographic studio Saint Panteleimon

 

Vizantijske ikone - Byzantine icons

 

 

 

1) Sveta Trojica

Holy Trinity

La Sainte Trinite

Santa Trinita

Heilige Dreieinigkeit

2) Blagovesti

3.1) Mala Gospojina

3.2) Mala Gospojina

4) Vaznesenje Gospodnje

Spasovdan

5) Sretenje Gospodnje

8) Hristos Svedržitelj

Christos Pantocrator

Le Christ Pantocrator

Cristo Onnipotente

Christus Pantokrator

9.1) Hristos Svedržitelj

Christos Pantocrator

Le Christ Pantocrator

Cristo Onnipotente

Christus Pantokrator

9.2) Hristos Svedržitelj

Christos Pantocrator

Le Christ Pantocrator

Cristo Onnipotente

Christus Pantokrator

10.1) Hristos Spasitelj,Dobar Pastir

Christ the Savior

Le Christ Sauveur

Cristo Salvatore

Christus der Erlöser

10.2) Hristos Spasitelj,Dobar Pastir

Christ the Savior

Le Christ Sauveur

Cristo Salvatore

Christus der Erlöser

11) Nerukotvoreni Obraz Hristov

The Image of Christ Not Made by Hands ( Holy Napkin )

L'image du Christ, La serviette sainte

Immagine di Cristo non dipinta da mano ( Sacra Sindone )

Das Bilnis von Christus, das nicht von Hand gemacht ist ( Heiliges Tuch )

12) Nerukotvoreni Obraz Hristov

The Image of Christ Not Made by Hands ( Holy Napkin )

L'image du Christ, La serviette sainte

Immagine di Cristo non dipinta da mano ( Sacra Sindone )

Das Bilnis von Christus, das nicht von Hand gemacht ist ( Heiliges Tuch )

14) Hristos Spasitelj

Christ the Savior

Le Christ Sauveur

Cristo Salvatore

Christus der Erlöser

20) Sveti Simeon Bogoprimac

21) Sveti Simeon Bogoprimac

24)Petrovdan, Sveti Apostoli Petar i Pavle

28) Sveti Jevandjelist Luka

Holy Evangelist Luke

Saint-Luc, I' Evangéliste

San Luca Evangelista

Der Heilige Evangelist Lukas

30.1) Bogorodica Trojerucica sa Hristom

Theotokos Tricherusa(Three-handed) with Christ

Theotokos Tricherusa(Dieu aux trois mans) avec le Christ

Theodokos Tricherusa(con tre mani) con Cristo

Theodokos Tricherusa(drei-handig) mit Christus

30.2) Bogorodica Trojerucica sa Hristom

Theotokos Tricherusa(Three-handed) with Christ

Theotokos Tricherusa(Dieu aux trois mans) avec le Christ

Theodokos Tricherusa(con tre mani) con Cristo

Theodokos Tricherusa(drei-handig) mit Christus

31.1) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

31.2) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

32.1) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

35) Bogorodica, Zivotonosni Izvor

Theotokos

Theodokos

36) Bogorodica Odigitrija ( Putevoditeljica) sa Hristom

Theotokos Odigitria with Christ

Theotokos Odigitria avec le Christ

Theodokos Odigitria con Cristo

Theodokos Odigitria mit Christutus

37.1) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

37.2) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

38.2) Bogorodica Vladimirska

Vladimir Theotokos

Vladimiro Theodokos

Vladimir Theodokos

38.3) Bogorodica Vladimirska

Vladimir Theotokos

Vladimiro Theodokos

Vladimir Theodokos

40.1) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

40.2) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

40.3) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

41) Bogorodica Umiljenije sa Hristom

Theotokos Glikofilusa(Sweet-kissing) with Christ

Theotokos Glikofilusa(doux baisers) avec le Christ

Theodokos Glikofilusa(dolce-bacio) con Cristo

Theodokos Glikofilusa(innig-küssend) mit Christu

49) Sveti Joakim i Ana

50) Vavedenje Presvete Bogorodice u Hram

52.1) Sveti Arhandjeo Gavrilo

Holy Archangel Gabriel

L'Archange Saint-Gabriel

San Gabriele Arcangelo

Der Erzengel Gabrie

52.2) Sveti Arhandjeo Gavrilo

Holy Archangel Gabriel

L'Archange Saint-Gabriel

San Gabriele Arcangelo

Der Erzengel Gabrie

55)Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

56) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

57) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

59) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

60) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

61.1) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

61.2) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

62.1) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

62.2) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

62.3) Sveti Arhandjeo Mihailo

Holy Archangel Michael

L'Archange Saint-Michel

San Michele Arcangelo

Der Erzengel Michael

80) Sveta Marija Magdalena, Blaga Marija

81.1) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

81.2) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

81.3) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

82.1) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

82.2) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

82.3) Sveta Petka

Saint Paraskeva ( Petka )

Saint-Paraskeva ( Petka )

Santa Paraskeva ( Petka )

Die Heilige Paraskeva ( Petka )

90) Sveti Dimitrije Solunski

Saint Demetrios of Thessalonika

Saint-Dimitrie de Salonique

San Demetrio di Tessalonica

Sankt Demetrius von Thessalonika

91) Sveti Dimitrije Solunski

Saint Demetrios of Thessalonika

Saint-Dimitrie de Salonique

San Demetrio di Tessalonica

Sankt Demetrius von Thessalonika

94) Sveti Dimitrije Solunski

Saint Demetrios of Thessalonika

Saint-Dimitrie de Salonique

San Demetrio di Tessalonica

Sankt Demetrius von Thessalonika

95.1) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

95.2) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

95.3) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

96.1) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

96.2) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

96.3) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

97) Sveti Mučenik Georgije

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

98.1) Sveti Mučenik Georgije-Djurdjic

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

98.2) Sveti Mučenik Georgije-Djurdjic

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

99.1) Sveti Mučenik Georgije-Djurdjic

Holy Martyr George

Saint-George, le Martyre

San Giorgio Martire

Heiliger Märtyrer Georg

100) Sveti Mučenik Georgije i Sveti Dimitrije

Holy Martyr George and Saint Demetrios

Saint-George, le Martyre-Saint-Dimitrie

San Giorgio Martire-San Demetrio

Heiliger Märtyrer Georg-Sankt Demetrius

101) Sveti Evstatije Plakida

110.1) Sveti Ilija

110.2) Sveti Ilija

114) Sveti Jovan Preteča ( Krstitelj )

Saint John the Forerunner

Saint-Jean le Précurseur

San Giovanni il Precursore

Heiliger Johannes der Täfer

115) Sveti Jovan Preteča ( Krstitelj )

Saint John the Forerunner

Saint-Jean le Précurseur

San Giovanni il Precursore

Heiliger Johannes der Täfer

116) Sveti Jovan Preteča ( Krstitelj )

Saint John the Forerunner

Saint-Jean le Précurseur

San Giovanni il Precursore

Heiliger Johannes der Täfer

118) Sveti Jovan Preteča ( Krstitelj )

Saint John the Forerunner

Saint-Jean le Précurseur

San Giovanni il Precursore

Heiliger Johannes der Täfer

120.1) Sveti Vasilije Ostroski

120.2) Sveti Vasilije Ostroski

120.3) Sveti Vasilije Ostroski

121) Sveti Vasilije Ostroski

123.1) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

123.2) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

123.3) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

123.4) Sveti Nikola sa tri scene iz zitija

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

123.5) Sveti Nikola sa tri scene iz zitija

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

124) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

125.1) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

125.2) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

125.3) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

125.4) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

126.1) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

126.2) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

126.3) Sveti Nikola

Saint Nicholas

Saint-Nicolas

San Nicola

Sankt Nikolaus

129) Sveti Sava Srpski

Saint Sava of Serbia

Saint-Save de Serbie

Santo Sava di Serbia

Heilige Sava von Serbien

130) Sveti Sava Srpski

Saint Sava of Serbia

Saint-Save de Serbie

Santo Sava di Serbia

Heilige Sava von Serbien

131) Sveti Sava Srpski

Saint Sava of Serbia

Saint-Save de Serbie

Santo Sava di Serbia

Heilige Sava von Serbien

132) Sveti Sava Srpski

Saint Sava of Serbia

Saint-Save de Serbie

Santo Sava di Serbia

Heilige Sava von Serbien

133) Sveti Sava Srpski

Saint Sava of Serbia

Saint-Save de Serbie

Santo Sava di Serbia

Heilige Sava von Serbien

134.1) Sveti Sava Srpski i Sveti Simeon Nemanja, sa Bogorodicom i Hristom

Saint Sava of Serbia and Saint Simeon Nemanya with Theotokos and Christ

Saint-Save de Serbie et Saint-Simon Nemanya, avec Theotokos et le Christ

Santo Sava di Serbia e San Simeone Nemanya, con Theodokos e Cristo

Heilige Sava von Serbien und Sankt Simeon Nemanya, mit Theodokos und Christus

134.2) Sveti Sava Srpski i Sveti Simeon Nemanja, sa Bogorodicom i Hristom

Saint Sava of Serbia and Saint Simeon Nemanya with Theotokos and Christ

Saint-Save de Serbie et Saint-Simon Nemanya, avec Theotokos et le Christ

Santo Sava di Serbia e San Simeone Nemanya, con Theodokos e Cristo

Heilige Sava von Serbien und Sankt Simeon Nemanya, mit Theodokos und Christus

Sveti Sava Srpski i Sveti Simeon Nemanja, sa Bogorodicom i Hristom

Saint Sava of Serbia and Saint Simeon Nemanya with Theotokos and Christ

Saint-Save de Serbie et Saint-Simon Nemanya, avec Theotokos et le Christ

Santo Sava di Serbia e San Simeone Nemanya, con Theodokos e Cristo

Heilige Sava von Serbien und Sankt Simeon Nemanya, mit Theodokos und Christus

135)Sveti Simeon Nemanja

Saint Simeon Nemanya

Saint-Simon Nemanya

San Simeone Nemanya

Sankt Simeon Nemanya

140) Sveti Pantelejmon

141) Sveti Stefan

142) Sveti Stefan

143.1) Sveti Trifun

143.2) Sveti Trifun

145) Sveti Alimpije Stolpnik

146) Sveti Avramije Zatvornik

147) Sveti Jovan Milostivi

148) Sveti Jovan Zlatousti

149) Sveti Kirijak Otselnik, Miholjdan

150) Sveti Vasilije Veliki

151) Sveti Vladika Nikolaj Zicki

155) Sveti Kiril

Sveti Kirilo i Metodije

156) Sveti Metodije

157.1) Sveti Vrači Kozma i Damjan

157.2) Sveti Vrači Kozma i Damjan

160.1) Sveti Stefan Decanski, Sveti Mrata

160.2) Sveti Stefan Decanski, Sveti Mrata

161) Sveti Knez Lazar

161) Sveti Knez Petar i Kneginja Fevronija

200) Sveti Nikola sa scenama iz zivota

Saint Nicholas with life scenes

Saint-Nicolas avec des scenes de la vie

San Nicola con scene della vita

Sankt Nikolaus mit Lebensszenen

201) Kucni Ikonostas 1

202) Kucni Ikonostas 2

203) Tajna Vecera

 

 

 

 

Cenovnik - Price list

 

 

Upišite se ili pogledajte u knjigu utisaka.           Hvala                          Please sign or view the guestbook.                Thank you 

 
 
 

O nama-About us

Radionica-Workshop

Rad-Work

 

 

Video zapis-Video files

Kritika-Critique

 

Potvrda Ministarstva privrede

Saradnja sa galerijama i radnjama

For galleries and shops

 
 
 
 
 

Naslikana Jevandjelja

Ikone u Srbiji

Slavski kolac

Na internet prezentaciji radova ikonopisačke radionice Sveti Pantelejmon, možete jednostavnije odabrati ono što želite da naručite, jer su radovi podeljeni u više različitih kategorija.                                                    Gallery
 
 

ова страница се састоји из ових подстраница: [Početna strana-Home] [Gornja strana-Up]               

                               цела презентација се састоји из ових главних страница: [Početna strana-Home] [Galerija-Gallery] [tekstovi i fotografije] [Nov Pocetak]

         Copyright © 2015 СЗР Иконописачка радионица СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН