Више од хиљаду и шестстотина икона иконописаних у нашој радионици већ се налази широм Света.                              Посетите и наш нови сајт који је урађен као продавница где можете сами одабрати облик даске, димензију, позлату, ниво корита, патину и амбалажу и све то добијете на Вашу кућну адресу где год да се налазите.                              Ми смо ту због Вас!

"Нашу срећу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо"    

 

Pocetna strana-Home page

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imitacija cilibara-
-Imitation of amber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О нама - About us

Самостална занатска радња иконописачка радионица Свети Пантелејмон,

Зорана Томића, званично је регистрована 15.03.2002.године

и плод је деветогодишњег труда и усавршавања.

Као улога радионице, може се навести да је то првенствено

поштовање традиције православне религије у оквирима хришћанске заједнице,

а са овим иде и боље упознавање културе једног поднебља

и кроз овакав вид сакралне уметности, па тако и боље разумевање

са другим културама и традицијама.

Поред дугогодишњег ангажовања радионице у иконопису за потребе

Српске Православне Цркве,

изнад наведено, bilo је prepoznato и od strane

Generalnog sekretarijata protokola Predsednika ,

kao i Ministarstva spoqa{wih poslova ,

па су у име Државе Србије mnoge ikone, ikonopisane u radionici,

 date kao poklon, при званичним посетама,

појединим zna~ajnim li~nostima u svetu, kao шto su

Vaseqenski Patrijarh Вартоломеј Први,

Patrijarh  московски и целе Русије Алексеј Други блаженопочивши,

Patrijarh Gr~ke православне crkve u Jerusalimu  Теофилос Трећи,

Шведски краљ Карл Густав Шеснаести,

Predsednik Austrije Хајнц Фишер

  i mnogi drugi.

SZR ikonopisa~ka radionica Sveti Pantelejmon,

   Osmi{qena je da na tr`i{tu koje tra`i ovu vrstu sakralne umetnosti,

ponudi i malo druga~ije ikone, pored klasi~nih,

koje bi zadovoqavale {iri spektar ukusa qudi koji ih naru~uju.

   Oslikavawe je iskqu~ivo jaj~anom temperom ( pigmenti boja koji se me{aju

emulzijom spremqenom od `umanca), po unapred naru~enom predlo{ku.

Pozlata je listi}ima od dvadesettrokaratnog zlata.

Za{tita ikone je pastom od p~eliweg voska.

  Ikona se pakuje u ambala`u napravqenu za svaku dimenziju

i tako isporu~uje naru~iocu.

  Ukoliko ste  registrovana galerija или компанија а за потребе

пословних поклона i `elite da uspostavimo saradwu,

postoje posebne pogodnosti u tom pogledu.

званични сертификат министарства за регионални развој државе Србије

 додељен иконописачкој радионици СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН

јер се бави ручном израдом на традиционалан начин  предмета од посебног културног значаја.

 

                                     S'po{tovawem

Zoran Tomi}

SZR ikonopisa~ke radionice SVETI PANTELEJMON

 tel.:011/ 317-47-86  и  моб.:064/258-50-38        

phone: 00 381 11 317 47 86  and  mobile phone: 00 381 64 258 50 38

                                   

   

 

 
 
 

O nama-About us

Radionica-Workshop

Rad-Work

 

 

Video zapis-Video files

Kritika-Critique

 

Potvrda Ministarstva privrede

Saradnja sa galerijama i radnjama

For galleries and shops

 
 
 
 
 

Naslikana Jevandjelja

Ikone u Srbiji

Slavski kolac

Na internet prezentaciji radova ikonopisačke radionice Sveti Pantelejmon, možete jednostavnije odabrati ono što želite da naručite, jer su radovi podeljeni u više različitih kategorija.                                                    Gallery
 
 

ова страница се састоји из ових подстраница: [Početna strana-Home] [Gornja strana-Up]               

                               цела презентација се састоји из ових главних страница: [Početna strana-Home] [Galerija-Gallery] [tekstovi i fotografije] [Nov Pocetak]

         Copyright © 2015 СЗР Иконописачка радионица СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН